Fest & følelser

Dette opplegget handler om hva seksualitet er, Brennende hjerteog hvor viktig seksualiteten er. Når vi deler seksualiteten vår med noen, må vi ta hensyn til oss selv og andre. Som eksempel på hvorfor vi må ta hensyn, bruker vi hvor vanskelig det kan være å sette grenser på fest. Målet for økten er etisk refleksjon over spørsmål som angår seksualitet og grensesetting, slik at ungdommene kan gjøre gode valg for egne liv.

 

Innledning

Tid:

En god start kan være å få alle til å reise seg opp, og være med på en enkel lek eller bevegelsessang.

Jeg vil begynne med å si at du er velkommen her akkurat sånn som du er, om du liker gutter eller om du foretrekker jenter, eller du ikke vet helt hva eller hvem du liker, om du er fornøyd med kroppen din eller ikke – du er en bra person akkurat slik du er!

Dagens økt heter Fest og følelser, og det handler blant annet om seksualitet og det å sette grenser. Som dere skjønner, handler det om noe som har med sex å gjøre. Noen av dere tenker kanskje mye på sex, noen har kanskje prøvd det litt, noen vet nesten ikke hva det er, noen har kanskje noen vanskelige opplevelser som dukker opp når jeg snakker om dette. Det er helt greit! Her skal du få være akkurat som den du er, og du deltar på dine egne premisser. Hvis du trenger det, så skal du få være i fred. Det er ikke alltid noen god grunn til at vi reagerer slik vi gjør, det er bare sånn, og det er greit! Du sier akkurat så mye du vil, og ingen forventer at du skal si noe du ikke vil. Det som blir sagt, forblir i dette rommet. Kan vi være enige om det? Ikke fordi det er hemmelig, men for at dere skal være trygge på at ingen forteller videre noe du har sagt, og tar det ut av sin sammenheng.

Dere skal ikke godta alt det jeg sier bare fordi jeg er voksen og står her foran – vær gjerne uenig med meg! Jeg kan ikke vite hvordan det er å være deg. Vis respekt for de andre og deres meninger.

Dette er en tekst med ti punkter om seksualitet som kan leses, med forslag til en powerpoint-presentasjon.

Vi tar for oss tre ulike påstander som ungdommene skal ta stilling til og diskutere.

Dette er en kort film med spørsmål til samtale etterpå. Filmen handler om tre ungdommer som gjør seg klare til å gå på fest. Det er Tiril, Helene og Simon. Vi møter de tre igjen dagen etter festen, og hører deres ulike versjoner av hva som skjedde på festen.

Økten inneholder en kort case om grensesetting som man skal samtale om.

Aldersgrupper

Avslutning

Tid:

RoseTakk for nå, takk for at du har deltatt, det er ingen selvfølge. Ta godt vare på deg selv. Ta godt vare på hverandre! Det er din kropp. Du må beskytte dine egne grenser, og respektere andres grenser. Hvis det er noe av det vi har snakket om, som av en eller annen grunn gir deg lyst til å snakke med noen, så ta kontakt!