Påstandsøvelse om seksualitet

Kursopplegg: Fest & følelser

Vi tar for oss tre ulike påstander som ungdommene skal ta stilling til og diskutere, velg tre av disse:

1. Det er galt av en lærer å kommentere utseendet til en elev

2. Jeg har fått god seksualundervisning på skolen

3. Når to mennesker er glade i hverandre, tar man ikke skade av å ha sex

4. Når man er gift, tar man ikke skade av å ha sex

Forslag til oppfølgingsspørsmål og kommentarer:

Til påstand 1:

  • Det kan være bra å gi og få positive kommentarer.
  • Det kan være bra hvis positive kommentarer kommer fra en lærer av samme kjønn.
  • Det er bra hvis det kommer fra en lærer du kjenner godt og er trygg på.
  • Det er ikke bra om det bare er en eller to elever som får positive kommentarer, og ikke de andre – viktig med likebehandling.
  • Negative kommentarer er ikke bra – i hvert fall ikke hvis de andre elevene får høre det.

Hvis en ikke synes det er greit at voksne kommer med negative kommentarer om kroppen til noen – er det da greit å komme med negative kommentarer til hverandre?

Til påstand 2:

  • Å få vite hvordan et barn blir til, og hvordan en kan unngå graviditet og kjønnssykdommer når en ligger sammen, er ikke tilstrekkelig seksualundervisning.

Hva synes du er god seksualundervisning?

Hva har du lært om seksualitet, og hva skulle du ønske at du hadde lært?

Til påstand 3/4:

Hvordan kan man være sikker på at den andre ønsker å ha sex?

Hva menes med å ha sex?

Hva betyr det å ta skade?

Hvordan vet du hvor dine egne grenser går?

  • Selv om man er glade i hverandre eller er gift, kan man smitte den andre med kjønnssykdommer eller bli uønsket gravide. Helt sikker prevensjon finnes ikke.
  • Det kan gjøre vondt å ha sex, og det kan være vanskelig å si i fra om.Man kan få fysiske skader om man gjør noe feil.
  • Man kan angre etterpå man har hatt sex, og det kan ødelegge forholdet. Man kan ha lyst først, men så ombestemme seg underveis.

TIPS!

Der forholdene ligger til rette for det, kan det være fint å diskutere disse spørsmålene mens man står på gulvet. De som vil si ja til påstanden går til den ene siden, de som vil si nei går til den andre siden. Så kan man få noen minutter til å diskutere påstanden to og to eller tre og tre. Til slutt kan noen fra hver side argumentere høyt for hvorfor de valgte den siden de gjorde. Den som leder samtalen kan komme med kommentarer og oppfølgingsspørsmål underveis.