Hvilke stemmer hører jeg på?

Kursopplegg: Idoler & idealer

Finn frem penner og papir.  Deltagerne skal skrive ned hvilke stemmer de hører på, og rangere topp tre hvilke som er viktigst.

Hvis gruppen er liten nok kan man dele hva man har skrevet rundt bordet. Eventuelt kan man dele to og to, og deretter snakke sammen i fellesskap. Spørsmål som man så kan snakke om:

– Var det noen som hadde skrevet noen av de samme stemmene?

– Hvor viktig er Gud sin stemme? Hvor viktig ønsker du at den skal være?

– Hvor mange skrev opp seg selv? Hvorfor/Hvorfor ikke? 
Merk:  Det kan være at folk ikke har skrevet opp seg selv fordi de ikke tenkte på det, eller forsto oppgaven slik. Det er uansett viktig å snakke om at dette er stemmen som bør bestemme over andre – sammen med Guds stemme.

– Er det noen ganger at man bør høre mer på andre enn på seg selv?
(Hva med når en person ikke vil gjøre noe du har lyst til?)

Aldersgrupper