Film om venner og valg – med samtale

Kursopplegg: Venner & valg

Forslag til spørsmål til samtale

Spørsmålene kan med fordel diskuteres i mindre grupper.

  • Var det noe i filmen du kjente deg igjen i? Si én ting hver, etter tur.
  • Hva la du merke til i filmen, hva fikk filmen deg til å tenke på?
  • Hvordan tror du det gikk med Morten og jenta?
  • Morten snakket om å ikke gjøre noe han ville fordi han ble stoppet av sine «Hva hvis..»  Hva kan vi gjøre for å ikke la de stoppe oss? 
  • Hvordan kan du være en god venn når noen har det vanskelig?

Dere kan også diskutere påstanden:

«Hvis jeg sier det jeg mener, risikerer jeg å miste venner»