Film om makt og myter – med samtale

Kursopplegg: Makt & myter

Før filmen:

Før filmen starter, er det fint å snakke litt om hvordan ungdommene opplever alkohol som relevant for sin hverdag:

Er det mange jevnaldrende som drikker?

Kjenner de noen som drikker/ikke drikker?

Så kan en snakke om alkohol. Hvis du har en stor gruppe, kan det være lurt at de svarer på spørsmålene i grupper på to og to. Deretter kan de som vil svare høyt. Denne teknikken kan du også bruke om du har en liten gruppe som ikke liker å snakke høyt.

Hva er positivt med å drikke alkohol?

Hva er negativt med å drikke alkohol?

Påstandsøvelse

Alle reiser seg, og stiller seg i midten av rommet. Deretter går de til venstre eller høyre, avhengig om de er enig eller uenig med påstanden. Det er lov å stille seg delvis mot en av sidene, hvis man er delvis enig. Etter hver påstand kan en snakke to og to med de rundt om hvorfor man har valgt den siden man har valgt, og så kan de som vil dele tanker høyt etterpå.

Det er lettere å være seg selv når man har drukket alkohol.

Det er lurt å vente til en er atten før man begynner å drikke alkohol.

Til 16+:

Det er lettere å ha sex med noen når man har drukket alkohol.

 

Etter filmen:

Note: Faktafeil – I filmen sier vi at det er 135 000 barn som lider under foreldrenes alkoholbruk. Det som er riktig, er at det gjelder foreldrenes alkoholbruk og/eller psykiske lidelser. 

Runde eller to og to:

Hva la du merke til, noen spørsmål til det som ble sagt?

Det blir sagt at alkoholmisbruk koster Norge 18 miliarder kroner. Hva ville du brukt pengene på?

Spørsmål til fellesprat (velg ut)

Hvorfor bruker noen alkohol som unnskyldning for å gjøre ting?

Kjenner du noen som har blitt utsatt for drikkepress? Hvordan opplevdes det?

Hvordan kan man stå imot drikkepress?

Hva kan vi gjøre for å tørre å «drite oss ut» mer, uten å måtte drikke?