Film om idoler og idealer – med samtale

Kursopplegg: Idoler & idealer

Forslag til spørsmål til samtale

Spørsmålene kan med fordel snakkes om i mindre grupper, velg ut noen av spørsmålene.

  • Hva gjør deg lykkelig?
  • Morten spurte i filmen om det er noen ganger vi ikke bør høre på venner og familie. Hvilke situasjoner kan det være?
  • Hvorfor ikke høre på dem i de situasjonene?
  • Hvem hører du på?
  • Hvem er det som bestemmer hva du liker og hva du ikke liker?
  • Hvem har du tillit til?
  • Hvem har makt over deg?
  • Hva er viktig for deg?
  • Hva drømmer du om?
  • Hvorfor tror du at Paulus var glad selv om han var i fengsel?