Film om fest og følelser – med samtale

Kursopplegg: Fest & følelser

Dette er en film som varer 7 minutter og 30 sekunder, med spørsmål til samtale etterpå. Filmen handler om tre ungdommer som gjør seg klare til å gå på fest. Det er Tiril, Helene og Simon. Så får vi møte de tre igjen dagen etter festen, og høre deres ulike versjoner av hvordan festen gikk. Spørsmålene til samtale handler om hva som skjedde, hvorfor det gikk sånn, om noen kunne og burde ha oppført seg annerledes, og hva man tror skjer videre.

Filmen finnes i flere versjoner, med teksting på nynorsk, bokmål, svensk og engelsk, se her:

Fest og følelser-filmen: nå med teksting på bokmål, nynorsk, svensk og engelsk!

Forslag til spørsmål til samtale to og to eller i små grupper:

  • Hva tror du skjedde på festen?
  • Hvordan kunne festen blitt like bra for alle?
  • Kjente du deg igjen i noe av det som skjedde?
  • Hva ville du gjort om du var Helene og skulle passe på Tiril?
  • Hva tror du skjedde på skolen dagen etter?

Sett av minst to minutter til hvert spørsmål, gjerne med en runde i plenum etter hvert spørsmål.