Case om grenser

Kursopplegg: Fest & følelser

Økten inneholder en kort case om grensesetting som man skal samtale om. Ha gjerne diskusjon i mindre grupper. Velg ut den casen som oppleves mest relevant, eller bruk begge to.

  • Case 1 til samtale: På bussen en fredag kveld. En person kommer og setter seg ved siden av deg og begynner å legge an på deg. Personen legger hånden på låret ditt og etter hvert begynner personen å klå mer og mer på deg. Hvor og hvordan vil du sette grensene?
  • Case 2 til samtale eller rollespill: En fredag kveld møter du noen eldre ungdommer. De spør deg om å få låne mobiltelefonen din. Den ønsker du selvsagt ikke å gi fra deg, men de fortsetter å spørre på en ubehagelig måte. Hvor og hvordan vil du sette grensene?

Aldersgrupper