Alkoholquiz

Kursopplegg: Makt & myter

Dette er en quiz med faktaspørsmål om alkohol, med fire svaralternativer. Quizen brukes enten som en innledning til å snakke om rus, eller som en oppsummering til slutt for å repetere.

Quizen finnes på Kahoot (se lenke), og kan gjennomføres online. Lederen viser quizen på storskjerm, og følger instruksene.Deltakerne bruker hver sin smarttelefon (eller to og to kan spille sammen). De går inn på nettsiden kahoot.it, skriver inn pin-koden som er oppgitt på storskjermen og et kallenavn, og så kan alle se hva de andre har svart. Det gjelder å velge riktig svaralternativ raskest mulig, og senest innen 20 sekunder. Man får poeng underveis, og det kåres en vinner til slutt.

Vi vil råde deg til å kopiere quizen og legge til et lokalt spørsmål, med data fra ungdata.no. Her kan du finne antall ungdommer som har drukket seg beruset det siste året. Still da spørsmålet «hvor mange ungdom har drukket seg beruset i vår kommune?». Tallet på nasjonalt plan i 2014 var 14%. Her vil ofte ungdommene svare langt høyere enn svaret. Etter spørsmålet kan man gjerne prate litt sammen om det før man går videre. 

Spørsmål og svar kan lastes ned som en fil, slik at quizen kan gjennomføres på andre måter.

Aldersgrupper

Tema