Nordisk dagskonferanse

Dato: fredag 16. oktober 2015

Tema: Ungdom, rus, sex og tro.

Innledere fra KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning», Hela Människan, Kompetansesenteret rus region sør/ Borgestadklinikken, Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og Blå Kors.

Sted: Park Inn Hotell Oslo Airport. Ligger i gangavstand fra Oslo Lufthavn. http://www.parkinnhotell.no/airporthotel-oslo 

Konferansen er nå fulltegnet. Hvis du spørsmål om deltakelse på konferansen, ta kontakt med gaute.braekken@kirkeligressurssenter.no

Paneldeltakerne er nå klare. Det er:

Amanda Carlshamre, valgt leder i Svenska kyrkans unga
Håvard Haugland, daglig leder FriBU
Lina Apesland Reisjø, programkoordinator for musikk KFUK-KFUM
Hannah Kroksson, virksomhetsutvikler i Sensus Stockholm

Her finner du hele invitasjonen med program: nordisk_dagskonferanse (PS: Stedet er endret)