Fest

Svenske tekster.

Värderingsövning:
1. Vem av de tre i filmen känner du igen dig i? Simon, Helene eller Tiril? Dela in er i grupper utifrån vem och prata om: Vad känner du igen dig i? Om man vill kan man berätta för övriga vad man pratat om i gruppen.
2. Man är fortsatt i de tre grupperna, och ska svara spontant för alla grupper på frågorna:
– Vad tror du hände på festen?
– Hur kunde festen blivit lika bra för alla?
– Vad tror du hände på skolan dagen efter?