Nordisk konferanse i Stockholm

Onsdag 27. september er det gratis konferanse i Stockholm for de som jobber med ungdom. Her finner du informasjon om programmet for konferansen og påmelding:

Nordisk samarbeid

Et spennende tverrkirkelig samarbeid på forebyggingsfeltet er etablert i Norden. I første omgang har tre kirkelige paraplyorganisasjoner i Norge og Sverige skrevet under en samarbeidsavtale.

Ungdomsserien SKAM

Skam er en dramaserie som følger Eva, 99er på Hartvig Nissens V.G.S. Du kan se episodene på nrk.no ved å trykke på bildet. Følg serien hver dag gjennom filmer, grabs og bilder på p3.no/skam Ungdom og medier har laget disse ressursene om Skam: ungdomogmedier.no/hva-gjor-vi-med-skam  

Mediesaker

Her er ulike aktuelle saker om ungdom, rus og seksualitet.

Nordisk konferanse 2015

16. oktober 2015 ble det arrangert en nordisk konferanse om ungdom, rus, sex og tro. 

Å snakke om kjærlighet, berøring og relasjoner

I arbeid med ungdom må man snakke naturlig om seksualitet, og det må være rom for å svare på det ungdommene lurer på. Ungdom trenger en motvekt til bilder av urealistiske parforhold og idealisert og virkelighetsfjern sex som de møter i ulike medier.

Åpent og trygt rom

Å skape et rom der ungdommene opplever at de er trygge nok til å være seg selv, krever bevisst arbeid over tid. Idealet er å få til så trygge rammer som en kan. Hvis en lykkes, og ungdommene våger å vise egen sårbarhet, kan en få gode samtaler om de…