Åpent og trygt rom

Å skape et rom der ungdommene opplever at de er trygge nok til å være seg selv, krever bevisst arbeid over tid. Idealet er å få til så trygge rammer som en kan. Hvis en lykkes, og ungdommene våger å vise egen sårbarhet, kan en få gode samtaler om de…

Les hele 'Åpent og trygt rom'

Samværsregler

Det er en fordel at deltakere sammen lager skriftlige samværsregler. Det må gjøres med jevne mellomrom, slik at alle opplever forpliktelse på og lojalitet til reglene. Når reglene utformes kan alle komme med forslag til punkter, og lederne kan gi innspill til punkter en bør ha med. Reglene kan henges opp et lett…

Les hele 'Samværsregler'

Sett grenser

Lederen må være tydelig på viktigheten av å ivareta sine egne grenser og å respektere andres grenser. Grensesetting Grensesetting kan handle om kroppskontakt, negative karakteristikker av andre, å få nok søvn på leir, at et nei er et nei… Lederne må være tydelige forbilder på grensesetting for å skape en…

Les hele 'Sett grenser'

Gode råd til lederen

Det finnes ingen sikker oppskrift på hvordan man skaper et trygt rom, et rom der ungdom våger å være seg selv. Det som fungerer ett år, kan mislykkes helt året etter. Det er fordi alle mennesker er forskjellige. Noen gode råd kan hjelpe et stykke på vei til å etablere…

Les hele 'Gode råd til lederen'

Språk og ordvalg

Enkelt språk En ungdomsleder må prøve å bruke enkle ord og forklare de vanskelige ordene som brukes. Å ta i bruk slangord og ungdomsspråk fungerer sjelden godt, fordi det fort virker unaturlig og påtvunget, eller det kan bli respektløst og invaderende. Lederen kan ikke ta for gitt at uttrykk og…

Les hele 'Språk og ordvalg'

Deltakende metoder

Metodene som er valgt i Sunt og sant egner seg godt for å få i gang samtaler om etiske spørsmål som angår ungdoms hverdag. Vi skal snakke både sunt og sant om livet. Troverdighet Å fortelle ungdommer hva de skal tro, mene og gjøre, kan være en lite hensiktsmessig tilnærming…

Les hele 'Deltakende metoder'

Å lede en gruppe

De ulike øktene i Sunt og sant må ledes av en voksen og erfaren leder. Gruppesamtaler knyttet til opplegget kan ledes av unge ledere som er godt forberedt på temaet for hver samtale. Gruppelederne bør være minst to år eldre enn deltakerne i gruppen, og det er fint å være…

Les hele 'Å lede en gruppe'

Hva er seksualitet

Verdens helseorganisasjons definisjon av seksualitet kan være hensiktsmessig i møte med ungdommer. Gud har skapt mennesket med seksualiteten som en integrert del, som ikke kan skilles fra resten av det skapte mennesket. Seksualitet handler om noe grunnleggende ved det å være menneske og å ha et sunt og reflektert forhold…

Les hele 'Hva er seksualitet'

Seksuell lavalder

Den seksuelle lavalder i Norge er 16 år. Den er fastsatt i Straffeloven. Hva det betyr, kan du lese mer om her. Utdrag fra straffeloven til utskrift og redigering                                          …

Les hele 'Seksuell lavalder'

Følelser og grenser

En bør være varsom med å oppfordre til flørting mellom ungdommer. Forelskelser som ikke blir gjengjeldt, kan være krevende å takle for en ungdom. Det kan oppleves vanskelig å avvise en annen uten å føle seg «slem», og det er tøft å takle avvisningen. Sjalusi, misunnelse, ensomhet, sinne, frustrasjon –…

Les hele 'Følelser og grenser'