Nordisk konferanse i Stockholm

Onsdag 27. september er det gratis konferanse i Stockholm for de som jobber med ungdom.

Her finner du informasjon om programmet for konferansen og påmelding:

equmenia.se/nordisk-konferens-suntprat

Blå Kors er medarrangør for konferansen, som er gratis å delta på. Den svenske arrangøren er prosjektet Suntprat, som er et fellesprosjekt mellom de kristne organisasjonene Hela Människan og Equmenia (barne- og ungdomsorganisasjon for Metodistkirken, Misjonskirken og Baptistkirken).