Nordisk samarbeid

Et spennende tverrkirkelig samarbeid på forebyggingsfeltet er etablert i Norden. I første omgang har tre kirkelige paraplyorganisasjoner i Norge og Sverige skrevet under en samarbeidsavtale.

Det hele begynte høsten 2015. Da arrangerte Blå Kors og Kirkelig Ressurssenter en nordisk konferanse rundt temaene ungdom, rus, spill og seksualitet. Ved siden av de norske deltakerne var representanter fra Sverige og Færøyene til stede. Blå Kors og Kirkelig Ressurssenter har gjennom flere år arbeidet med de aktuelle temaområdene og har utviklet nettressurser som suntogsant.no og velgselv.no. Nettressursene er utviklet med tanke på undervisningsledere for ungdommer og tweens (9-12 år) innen kristent arbeid.

Etter konferansen i 2015 har de svenske organisasjonene Hela Människan og Equmenia satt i gang prosjektet Suntprat for kristne undervisningsledere – inspirert av Blå Kors Norge sitt arbeid. Hela Människan er et nettverk for sosialt/diakonalt arbeid rundt i hele Sverige, mens Equmenia er en felles barne- og ungdomsorganisasjon for det som tidligere var ungdomsorganisasjonene til Baptistsamfunnet, Metodistkirken og Misjonsforbundet i Sverige.

En avtale er underskrevet mellom Blå Kors Norge, Hela Människan og Equmenia. Formålet med samarbeidsavtalen er å utvikle det nordiske samarbeidet, og det norske materiellet blir stilt til fri disposisjon for samarbeidspartene. 27. september blir det som en konkret oppfølging arrangert en nordisk konferanse i Stockholm.

Hela Människan og Equmenia har fått med seg Svenska Kyrkan og Svenska Kyrkans Unga i styringsgruppen for det forebyggende arbeidet på svensk mark.

Generalsekretær i Blå Kors Norge, Jan Elverum, er svært begeistret for det nordiske samarbeidet som er kommet i stand.– Her er vi involvert i en strategisk satsning innen det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet. De tre involverte samarbeidsorganisasjonene representerer en stor og viktig folkelig mobilisering.