Mediesaker

Her er ulike aktuelle saker om ungdom, rus og seksualitet.

Drikkepress i menigheten

I august 2016 hadde vi dette leserinnlegget om alkoholbruk i menigheter på trykk i avisen Dagen.
http://www.dagen.no/dagensdebatt/synspunkt/SYNSPUNKT/Drikkepress-i-menigheten-371532

«Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg»

Rapportforsiden

 

I oktober 2015 lanserte KIFO (Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning) rapporten «Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg»,basert på en undersøkelse blant kirkelig ansatte om hvordan man snakker med ungdom om rus og seksualitet. Undersøkelsen ble gjort i samarbeid med Blå Kors og Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Rapporten viser blant annet at 10% av ansatte i Den norske kirke allerede har begynt å bruke suntogsant.no, og det er vi selvsagt godt fornøyde med.

KIFOs egen omtale av rapporten finner du her:

«Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg». Kristent ungdomsarbeid på rus- og seksualitetsfeltet

Du kan laste ned hele rapporten her: http://www.kifo.no/wp-content/uploads/2016/09/KIFO-Rapport

Rapporten ble omtalt på forskning.no 19.05.16: forskning.no

Rapporten og konferansen ble omtalt i flere medier:

Snakker om rus og sex på en ny måte
Kronikk av Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker

Avisen Vårt Land 21.10.2015 
Dropper syndesnakk
Omtale av rapporten «Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg»

KPK.no 19.10.2015 
Mer undervisning om sex og rus enn ventet
Intervju med PKB om rapporten «Vi helper dem til å ta egne, bode valg»

Dagen.no 17.10.2015 
Prater om sex, men ikke om synd.
Omtale av rapporten «Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg»

vl.no 16.10.2015 
Ungdomsledere vil undervise yngre om rus og sex.
Omtale av rapporten «Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg»