Samværsregler

Det er en fordel at deltakere sammen lager skriftlige samværsregler. Det må gjøres med jevne mellomrom, slik at alle opplever forpliktelse på og lojalitet til reglene. Når reglene utformes kan alle komme med forslag til punkter, og lederne kan gi innspill til punkter en bør ha med. Reglene kan henges opp et lett synlig sted.

Forslag til enkle regler som gjelder for alle:

  • Ikke si stygge ting, gjøre narr av eller baksnakke noen.
  • Ikke klå eller slå.
  • Ta i mot beskjeder fra lederne.
  • Si i fra på en ordentlig måte om du opplever noe som ikke er greit.
  • Alle møter presis og sier fra om fravær.
  • Hos oss er det rusfritt.
  • La andres ting være i fred.
  • Vis respekt. Vis hensyn.

Samværsregler (Wordformat)

Samværsregler (Pdf-format)