Ti ting å tenke på for unge ledere

F1aste rammer, felles regler og forutsigbarhet skaper trygghet som kan gi et godt miljø. Lederne må være lojale mot hverandre, og enige om å følge reglene konsekvent, også når det gjelder hvilke følger et regelbrudd får. Tomme trusler fungerer dårlig.

2Vær tydelig på hvilke regler som gjelder, og gjør det gjerne skriftlig. Du er et forbilde for de andre, og har mer makt enn du kanskje tror selv. Vær bevisst hvilke grenser du har som leder, og vær tydelig på dine egne grenser, det skaper trygghet.                                                

D3et du sier og gjør som leder, betyr mye for andres trivsel. Du må bekrefte at alle er velkommen slik de er, og ikke behandle dem som en gruppe. To venninner som kler seg likt og oppfører seg likt, kan likevel ha svært ulike meninger og svært ulik personlighet. Som leder er det din oppgave å si ifra hvis du ser at noen blir mobbet. 

4Vis at du er en leder som man kan stole på og som bryr seg, og at du ikke bare vil være kamerat. Selv om ungdommene kan oppleve deg som brysom, setter de også pris på det!

Un5ngå å fortelle ungdommene hvordan de har det, eller hvilke motiver de har for oppførselen sin. Snakk for deg selv, og vær bevisst egne reaksjoner! Du kan for eksempel si: «Noen ganger når jeg er trist, får jeg lyst til å snakke med noen om det» eller: «Når jeg blir sint, kan jeg få lyst til å knuse noe, men jeg gjør det ikke.» På den måten viser du at dette er vanlige reaksjoner, og at det finnes gode måter å håndtere det på. 

F6orsøk å gi alle like mye tid og oppmerksomhet, slik at det ikke lønner seg å være pågående for å få oppmerksomhet. Stille gutter og jenter har like stort behov for oppmerksomhet som andre.

D7e bråkete guttene og jentene er ikke nødvendigvis slemme, de ønsker at en leder ser dem, tar dem på alvor og gir dem omsorg.

8Hvis du ser noe som du reagerer på, er det oftest en grunn til at du reagerer. Ta dine egne reaksjoner på alvor, men vær åpen for at det du ser, kan tolkes på ulike måter. Snakk med noen andre ledere om det.

9Som leder kan du ikke redde et utsatt barn eller en ungdom hvis de ikke vil det selv. Du kan være en betydningsfull leder ved å vise interesse for hvem de er og hvordan de har det. Det kan bety en forskjell bare å si: «Hvis du ikke har det bra, håper jeg at du vil fortelle meg om det en dag.»

10Hvis noen betror seg til deg, bør du ikke si direkte at du lover å ikke si det til noen. Ikke sett deg selv i en umulig posisjon der du enten må håndtere vanskelige saker helt alene, eller at du må bryte et løfte. Som regel kan du bruke den tiden som trengs til å få lov til å snakke med andre ledere om hemmeligheten. Vonde hemmeligheter skal snakkes om, og noen ganger er det nødvendig at en ansvarlig voksen griper tak i situasjonen.

Ti ting å tenke på