Språk og ordvalg

Enkelt språk

En ungdomsleder må prøve å bruke enkle ord og forklare de vanskelige ordene som brukes. Å ta i bruk slangord og ungdomsspråk fungerer sjelden godt, fordi det fort virker unaturlig og påtvunget, eller det kan bli respektløst og invaderende. Lederen kan ikke ta for gitt at uttrykk og fortellinger hentet fra Bibelen eller fra en kirkelig sammenheng er kjent stoff. Prøv å ikke snakke i bilder og metaforer.

Nært språk

I etiske spørsmål er det bra å ha et erfaringsnært språk. Ta utgangspunkt i ungdommers egne erfaringer og snakk åpent og direkte om ting akkurat slik de er, uten å omskrive eller dekke til. Snakk gjerne om egne erfaringer og synspunkter, pass da på å presisere at du nå snakker ut i fra deg selv. (si jeg og ikke vi). Ikke snakk om erfaringer fra egen ungdomstid som om dette er allmenne erfaringer.

Snakk positivt

Ha som utgangspunkt det som er godt med å være menneske, og snakk positivt om livet! Prøv å velge ord som oppleves gode og positive. Vi skal også snakke sant om livets skyggesider og at vi som mennesker ikke er i stand til å bare gjøre det som er godt.