Sett grenser

Lederen må være tydelig på viktigheten av å ivareta sine egne grenser og å respektere andres grenser.

Grensesetting

Grensesetting kan handle om kroppskontakt, negative karakteristikker av andre, å få nok søvn på leir, at et nei er et nei… Lederne må være tydelige forbilder på grensesetting for å skape en samværskultur preget av respekt og av at vi tar hensyn til hverandre. Ungdommene må selv sette grenser for hva de vil dele og fortelle til andre. En kan fort bli revet med til å si mer enn en egentlig er komfortabel med. Avbryt gjerne på en forsiktig måte hvis noen deler noe som du synes er for privat for å deles i fellesskap. Si noe om at det kan vi snakke om en annen gang, og ta kontakt med ungdommen etter samlingen.

Fornærmelser

Hva betyr å fornærme noen? Ordet betyr at du er kommet for nært. Du har tråkket over en usynlig grense hos et annet menneske, enten fysisk eller mentalt. Vi har alle våre egne grenser som er unike akkurat for oss, og grensene varierer med relasjonen vi har til den andre. Vi kan ikke bruke våre egne erfaringer til å avgjøre hva andre synes er passe avstand. Ungdommene bør kunne si i fra hvis noen ikke respekterer grensene deres. Grenseløs atferd hos en ungdom bør kommenteres og tas på alvor, fordi det kan være tegn på at noe er galt. Lederne må snakke seg i mellom om oppførsel som de stusser på, og ikke bagatellisere egne bekymringer.