Hvorfor snakke om rus

Tro, håp og kjærlighet

Temaet rus blir ofte nedprioritert å snakke om i kristne ungdomsmiljøer. Her er tre gode grunner til å snakke om det.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tidlig debut

Den første, og kanskje viktigste grunnen til å snakke om det, er at det er en del av ungdommers hverdag. I snitt har ungdommer drukket sin første enhet alkohol før fylte 15 år. Selv om debutalder for kristne ungdommer er noe høyere, betyr det at ungdommene er en del av en kultur hvor alkohol finnes og drikkes. Alkohol symboliserer voksenlivet, og derfor vil ungdom være interessert i å utforske det. Arenaene for å snakke og reflektere om alkoholbruk er dessverre få, og her kan kristent ungdomsarbeid være en viktig arena.

Aktuelt tema

Den andre  grunnen til å snakke om det, er at ungdommene selv ønsker å snakke om det. I en konfirmantundersøkelse fra 2009, ble konfirmanter spurt om hvilke tema de ønsker at en skal belyse i undervisningen. Mer viktig for dem enn dogmer og praksiser, var det som var livsnært. Dette betyr ikke at vi skal unnlate å undervise om katekismetemaer, men det viser viktigheten av å koble det til ungdommens hverdag. Å snakke om alkohol bør man sette direkte fokus på, siden det er et viktig element i ungdommers liv. Det kan knyttes opp til nestekjærlighet, Jesu liv og lære, nattverden osv.

Bevisst valg

Til slutt vil vi nevne at det å snakke om alkohol har en preventiv effekt. Å skape refleksjon rundt alkohol, om positive sider og skyggesider, vil gjøre ungdommene i stand til å ta egne bevisste valg. Alkoholmisbruk er et av Norges største samfunnsproblemer. Derfor vil vi oppfordre til å benytte vårt materiell, og snakke sunt og sant om alkohol med dine ungdommer.

Kilder:

Alkoholstatistikk

Undersøkelse om konfirmanters ønsker om undervisning