Gode råd til lederen

Det finnes ingen sikker oppskrift på hvordan man skaper et trygt rom, et rom der ungdom våger å være seg selv. Det som fungerer ett år, kan mislykkes helt året etter. Det er fordi alle mennesker er forskjellige. Noen gode råd kan hjelpe et stykke på vei til å etablere trygghet og tillit i ungdomsgruppen.Fjær

 • Vis respekt for ungdommene, og forvent at de møter deg og hverandre med respekt.
 • Vis at du forstår ungdommenes virkelighet og hverdag, og at du skjønner at det er et helt annet liv enn det du har, og helt annerledes enn det livet du levde som ungdom.
 • På hver samling kan det være positivt å gjenta at vi alle er forskjellige – og at det er bra!
 • Si så ofte du kan at du setter pris på at de deltar i aktivitetene og deler av seg selv i samtalene – det tar du ikke som en selvfølge!
 • Lederne må bruke den makten de har, til å prege samværskulturen slik at alle kan delta mest mulig på egne premisser. Hvis ikke lederen bruker sin makt til å prege kulturen positivt, er det noen av ungdommene som bruker sin posisjon til å bestemme hvordan miljøet blir, og noen få får definisjonsmakt. Hvis lederne ikke er bevisste på å bruke sin posisjon til beste for fellesskapet, kan det skape rom for krenkelser.
 • Oppfordre alle til å si ifra hvis de opplever at noe ikke er greit.
 • Bli enige om noen regler som gjelder for alle, f.eks. regler for bruk av mobiltelefon på samlingene. Regler bidrar til å skape tillit til hverandre og lojalitet til gruppen. Reglene kan gjerne skrives ned og henges opp.
 • En regel kan være at man ikke tar en klem uten å spørre først, eller ta på hverandre på andre måter uten at det er avklart.
 • Bli enige på forhånd om hva som skjer dersom noen bryter reglene.
 • Oppfordre ungdommene til å ta vare på seg selv, og til å ta vare på hverandre.
 • Det er lurt å tenke gjennom ulike situasjoner som kan oppstå. Når lederen på forhånd setter ord på noe som kan skape utrygghet hos den enkelte, minsker behovet underveis for å reagere på det som skjer. Når man vet at det er mulig å komme seg unna en ubehagelig situasjon, får man mindre behov for å protestere.
 • Hvilke leker en har kan være bestemmende for kulturen som etableres i gruppen. Hvis lederne legger opp til leker hvor komfortsoner og intimitetsgrenser brytes, kan det tas som et signal om at her er ikke den enkeltes grenser viktige å respektere. Når deltakere og unge ledere får ansvaret for å lede leker, må valget av leker godkjennes på forhånd.
 • Som et godt forbilde på grensesetting kan det være fint å si at selv om jeg som leder er voksen, betyr ikke det at du som ungdom skal godta alt jeg sier og ukritisk gjøre alt som jeg ber deg om. Som leder skal en ikke godta alt ungdom sier og gjør, og da kan en si ifra om at dette ikke aksepteres (eks. at de banner), eller at dette vil en ikke snakke om.
 • Gi mulighet for å snakke med en leder på tomannshånd etter samlingene hvis det skulle oppstå behov for det. Samtaler med barn og unge skal ikke skje i et rom bak en lukket dør, men gjerne i et hjørne av et åpent rom med musikk i bakgrunnen.
 • Det kan være uenigheter innad i en ledergruppe eller i en ungdomsgruppe om viktige teologiske og etiske spørsmål. Da er det viktig å kommunisere hva det er vi kan være enige om, og sørge for at ulike syn på det vi er uenige om blir presentert på en respektfull måte.