Å lede en gruppe

De ulike øktene i Sunt og sant må ledes av en voksen og erfaren leder. Gruppesamtaler knyttet til opplegget kan ledes av unge ledere som er godt forberedt på temaet for hver samtale. Gruppelederne bør være minst to år eldre enn deltakerne i gruppen, og det er fint å være to ledere sammen.

Gruppeinndeling

En gruppe på 6-8 ungdommer gir en god gruppedynamikk. Hvis dere ikke har faste samtalegrupper, kan man sette seg sammen i grupper på 4-6 personer og snakke sammen underveis i aktivitetene. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å ha kjønnsdelte grupper, eller å dele inn etter andre kriterier. Det kan gi grupper hvor man har likere erfaringer, og hvor det er enklere å snakke åpent. I så fall er det viktig å forklare hvorfor man har valgt å dele inn på denne måten i dette tilfellet.

Trygghet i gruppen

Det tar tid å skape trygghet i en gruppe. Det første en må gjøre, er å bli litt bedre kjent med hverandre i gruppen. Det kan være utfordrende å lede sammensatte ungdomsgrupper fordi de har svært ulike erfaringer som grunnlag for det de sier og mener. En av utfordringene er å ikke skape normer i gruppen for hva slags erfaringer de burde ha eller ikke burde ha. Det er viktig å kommunisere tydelig at ingen er unormale: I denne gruppen er alle velkommen, uansett hvem du forelsker deg i, hva du tror på, hva du synes om deg selv o.l.

Å lede samtalen

Det er ikke alltid like lett å sette i gang og lede gruppesamtaler. En aktivitet som igangsetter for et tema kan hjelpe samtalen et godt stykke på vei, og gi en hensiktsmessig innfallsvinkel til samtalen. Hvis gruppelederen tar deltakerne på alvor, er det større sjanse for at de tar lederen på alvor. Hvis noen kommer med useriøse kommentarer, kan man gjerne prøve å speile det den andre sier. «Jeg hører at du sier…. Det får meg til å tenke på…» Hvis noen forstyrrer, kan man høflig be dem om å ta hensyn og respektere de andre i gruppen, og holde de reglene man er blitt enige om. Hvis deltakere i gruppen stiller utfordrende eller vanskelige spørsmål til lederen om lederens synspunkter, bør man svare ærlig så langt det er mulig, uten å gå i detalj. Hvis spørsmålene gjelder lederens privatliv, bør spørsmålet høflig avvises med at det ikke er et tema som det er naturlig å snakke om i denne gruppen. Lederen skal sette grensene for samtalen i gruppen.

Gi tilbakemelding underveis

Man bør ikke gi en vurdering av det hver enkelt i gruppen sier i samtalen. Hvis man sier til at noen at det var bra sagt, vil andre tenke at det de hadde å si ikke var like viktig. La deltakerne i gruppen få eie sine egne opplevelser og meninger, ikke si at noe er feil. Men det er viktig å oppmuntre deltakerne underveis i samtalen, og takke for det som blir sagt. Lederen kan gjerne si gjerne at han eller hun er uenig i noe som deltakerne sier, eller at det går an å tenke om det på en annen måte også. Alt må være lov til å mene i samtalen, bare man kan forklare hvorfor man mener det. Den som leder samtalen bør vente med å flagge sine meninger til deltakerne har sagt en del, ellers kan det bli en høyere terskel for å få frem avvikende synspunkter. Man må jobbe for å få deltakerne til å forstå at samtalen ikke handler om å finne den rette løsningen på spørsmålene.

Pass på unge ledere hvis de skal snakke med deltakere om seksualitet, fordi noen av dem kan bruke denne praten som et påskudd til å innlede en seksuell relasjon med en deltaker.