Kjønnsroller og normer

Tro, håp og kjærlighet

Ungdomsmiljøene har skrevne og uskrevne regler for akseptert og ikke-akseptert oppførsel

Normer kan bidra til å bygge opp under feilaktige forestillinger som at gutter alltid vil ha og er klare for sex, og at alle jenter er ansvarlige og skal sette grenser. De guttene og jentene som ikke ønsker eller klarer å oppføre seg i tråd med normen som gjelder for ens eget kjønn, kan få det vanskelig. Sammen med ungdommene kan man jobbe med bevisstgjøring av hvilke normer som gjelder, og hvordan normer dannes. Det kan bidra til bryte ned fordommer, unngå misforståelser og skape større rom for den enkelte til å være seg selv.

RISK-modigesamtaler.no har tips til å jobbe med normer

Siervi.no har ressursmateriell om normer og språkbruk

Svenskspråklig materiell finnes her

Her er en oversikt over diverse ressursmateriell om temaet

BK Sunt og Sant kveld-8844