Hva er seksualitet

Tro, håp og kjærlighet

Verdens helseorganisasjons definisjon av seksualitet kan være hensiktsmessig i møte med ungdommer.

Gud har skapt mennesket med seksualiteten som en integrert del, som ikke kan skilles fra resten av det skapte mennesket. Seksualitet handler om noe grunnleggende ved det å være menneske og å ha et sunt og reflektert forhold til seg selv og andre. Derfor må vi snakke om sex som noe annet og noe mer enn det som handler om ekteskap og å få barn. Vår forståelse av seksualitet spiller inn når vi snakker om kropp, selvbilde og identitet. Det handler om vennskap, relasjoner og kjærlighet. Og det preger hvordan vi snakker om følelser og grenser.

WHO definisjon