Nordisk konferanse 2015

16. oktober 2015 ble det arrangert en nordisk konferanse om ungdom, rus, sex og tro. 

Det var deltakere fra Norge, Sverige og Færøyene. KIFO la frem sin rapport om kristent ungdomsarbeid på rus- og seksualitetsfeltet.

Her kan du laste ned presentasjonene fra konferansen:

Pål Ketil Botvar fra KIFO

Frank Åkerman fra Hela Människan

Eli Marie Wiig fra Borgestadklinikken

Morten Eikli og Gaute Brækken om suntogsant.no

 

Rapporten og konferansen ble omtalt i flere medier:

Snakker om rus og sex på en ny måte
Kronikk av Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker

Vårt Land 21.10.2015 
Dropper syndesnakk
Omtale av rapporten «Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg»

KPK.no 19.10.2015 
Mer undervisning om sex og rus enn ventet
Intervju med PKB om rapporten «Vi helper dem til å ta egne, bode valg»

Dagen.no 17.10.2015 
Prater om sex, men ikke om synd.
Omtale av rapporten «Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg»

vl.no 16.10.2015 
Ungdomsledere vil undervise yngre om rus og sex.
Omtale av rapporten «Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg»

Preses i Den norske kirke, biskop Helga Haugland Byfuglien, åpnet konferansen.

Preses i Den norske kirke, biskop Helga Haugland Byfuglien, åpnet konferansen.

PKB på dagskonferanse

Pål Ketil Botvar fra KIFO legger frem rapporten

ET på nordisk dagskonferanse

Elisabeth Torp er daglig leder av Kirkelig Ressurssenter